Bởi {0}
logo
Huizhou City Huiyang District Zhenglong Huajun Crafts Products Factory
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: LED Đèn Trang Trí, Đèn DẪN Đồ Nội Thất, Đèn LED Ngoài Trời, LED Dance Floor, LED Đèn Giao Thông
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Đèn BànCompetitive OEM factoryTotal floorspace (6,000㎡)Supplier assessment proceduresTotal staff (54)